Derfor advares det kraftig mot å være uforsiktig med røyk og annen ild.

– Vi har eksempler på at boliger og hytter har brent ned som følge av litt uforsiktig bruk av ild. Det skal ikke så mye til før du blir ansett som uaktsom når skadepotensialet er stort og det i verste fall kan stå om liv og helse, sier skadeforebygger Therese Hofstad-Nielsen i forsikringsselskapet Fremtind. i en pressemelding torsdag.

Fare for høye erstatningsbeløp

Innboforsikringen dekker normalt erstatningsansvaret i branntilfeller, men det hender at skadene overstiger makssummen. Da er du selv erstatningsansvarlig som privatperson for det overskytende beløpet.

– Nå som det er så tørt, kan ilden spre seg raskt, slik at det oppstår brann i bygninger et godt stykke unna. Da kan det fort dreie seg om høye beløp, advarer Hofstad-Nielsen.

Det har allerede vært mange branner i gress, lyng og skog på grunn av uaktsomhet. Brannvesenet reiser rundt og slokker bål og branner i skog og mark hver dag, i tillegg til et høyt antall branner i avfallsbeholdere, som følge av engangsgriller.

Bålet ryker til sankthans

Brannvernforeningen advarer mot uvettig bålbrenning, og ber folk respektere forbudet mot å gjøre opp ild nær skog og utmark ved feiringen av sankthans. Flere steder er det nå innført ekstraordinært forbud mot all bruk av åpen ild.

– Sjekk hva som gjelder for din kommune. Du vil nødig komme i en situasjon hvor du forårsaker brann, avslutter Hofstad-Nielsen.

Torsdag ble farevarselet for Agder oppjustert. Nå er det oransje. Det betyr at risikoen for skogbrann er stor.