Slutter som rektor: – Naturlig tidspunkt for et skifte