Råkjørte med henger – dømt til fengsel og klekkelig bot

foto