– Det er viktig at de voksne spør oss om hvordan det går