MDG: – Hvis den kommer andre steder risikerer vi transport på flere tusen trailere i året