Vil bruke frivillige til å veilede om smittevernregler i sentrum