Kjøp i Vennesla tror sentrum vil dø hvis det blir kjøpesenter på Hunsøya