Tveit er nå ferdig med tre års skolegang på Vennesla VGS, hvor hun gjennom hele skoletida har vært aktiv i elevrådet.

Hun ser hvor hardt hun selv, og mange medelever jobber for å komme gjennom skoleløpet.

Når skolen da annonserer at den med best karakterer, tradisjonen tro, skal hylles, reagerer hun.

– For veldig mange er det en bragd i seg selv å komme gjennom de tre årene på videregående skole, og man burde heller gitt en oppmerksomhet for dette, mener Tveit, som rett og slett ber skolen slutte med tradisjonen med å trekke fram og premiere eleven med best karakterer.

– Jeg synes det er rart at vi fremdeles har det sånn. Det er utrolig gammeldags. Gjennom hele skolegangen blir vi fortalt at det er ikke karakterene som definerer oss, men det er jo tydeligvis det da, sier Tveit, som selv går ut av Vennesla VGS i disse dager.

– Det siste året har det ikke vært stopp. Jeg kjenner det, sier Tveit.

Hun mener karakterene ikke nødvendigvis reflekterer jobben elevene har lagt ned.

– Det er ikke nødvendigvis de som har jobba mest som får best karakterer. Hva er «den beste eleven»? spør Tveit.

Hun har skrevet et leserinnlegg der hun ber skolen legge vekk det hun mener er en utdatert kåring.

I leserinnlegget peker Tveit på at vi også trenger de som ikke går ut med bare 5 ere og 6 ere.

«Vi trenger de som kan jobbe i matbutikken, kjøre posten og jobbe i barnehage. Hva hadde verden vært med bare leger, piloter og advokater. Det hadde vært en utrolig kjedelig verden, hva skulle vi da gjort om vi ble sultne, eller hadde hatt lyst på en ny frisyre?»

Prestasjonspress

Tveit mener skolen ikke verdsetter elevenes innsats like mye.

«Men hva om jeg som elev på “verdens beste skole” legger ned alt jeg har av innsats, men uten de resultatene skolen ønsker, er jeg ikke da “den beste eleven” jeg kan bli,» spør Tveit.

Hun er uenig i skolens rangering.

«Hver og en av oss er den “beste eleven” fordi vi har gjort det beste vi klarer. Så slutt med å fremme denne ukulturen,» ber hun.

Tveit er også redd for at Vennesla VGS nører opp under prestasjonspresset unge i dag allerede lever under.

– Er det ikke på tide å gjøre en endring, slik at de kommende generasjonene ikke forblir «generasjon prestasjon?» spør hun.

Vil vurdere ordninga

Rektor ved Vennesla VGS, Gyrid Nedberg Grønlid, er enig i at det er på tide å se på tradisjonen.

– Jeg synes det er veldig flott at hun tar dette opp, og vi kommer til å gå inn i en prosess hvor vi vil se på om dette er noe vi skal gjøre, sier rektoren.

Hun ser poengene til Tveit.

– Jeg er enig i at vi kan problematisere begrepet «den beste eleven». Vi er alle den beste, og skolen jobber masse med dette hele tiden, ifølge Nedberg Grønlid.

Hun forklarer at tradisjonen kom til for mange år siden, ved at man ønsket å stimulere til gode karakterer, ved å gi en oppmerksomhet til den med høyest karaktersnitt. Nå ser hun at saken har flere sider.

– Vi må ta en diskusjon i ledergruppa. Skolen ønsker å stimulere og inspirere elevene, og dette er en kjempegod sak å jobbe med i elevrådet.