Vennesla unnslapp tvangssammenslåing. Det gjorde ikke Søgne.

Likevel mener Larsen dagens stor-Kristiansand må bestå.

Kristiansands ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) kjemper med nebb og klør for å holde fast på kommunene Søgne og Sogndalen, etter at regjeringen har varslet oppløsning.

Det er Senterpartiet som krever folkeavstemning om selvstendighet for Søgne og Sogndalen.

Larsen er svært kritisk til det som nå utspiller seg fra regjeringshold.

– Det er sterkt betenkelig. Det som bekymrer meg, er at lokaldemokratiet er truet, sier Larsen.

Han mener det er å overkjøre de lokale politikerne når regjeringa er villig til å reversere kommunesammenslåinga som ble gjennomført av forrige regjering.

– Hvis lokaldemokratiet skal overstyres på den måten, kan vi gå en skummel tid i møte.

– Men man kan vel si at Søgne og Sogndalen også har blitt overstyrt?

– Det kan du godt si, men sånn er det nå. Det kan godt være det var betenkelig den gangen også, sier Larsen.

Mens Venneslas daværende politikere avblåste en eventuell folkeavstemning om å gå inn i Stor-Kristiansand, ble det annerledes for Søgne og Sogndalen.

Søgne sa nei til å inn i Kristiansand ved folkeavstemninga, men det hjalp lite.

Med én stemmes overvekt, vedtok Stortinget i 2017 å sammenslå en rekke kommuner. Blant de tvangssammenslåtte var Søgne.

Nå vil Senterpartiet gi kommunene en mulighet til å løsrive seg.

– Mister kraften

– Hva vil det bety for Vennesla dersom Søgne og Sogndalen nå bli løsrevet?

– Det som er skummelt, er at det svekker regionhovedstaden vår. Vi mister kraften fra den store byen, sier Larsen, som ikke synes regjeringa har nok fokus på Sørlandet.

– Vi får nok et eksempel på at den sosialistiske regjeringa ikke tar hensyn til Sørlandet. Det konsentrerer seg om helt andre ting, mener Larsen.