Har bosatt mange flyktninger - trenger foreløpig ikke flere leieboliger

foto