Nytt ungdomsparti kjemper for gratis skoleskyss: – Skolen skal være gratis for alle