– Vi reiser hjem motiverte for å fortsette arbeidet