Først skal det brøytes, så må det strøs og så kommer overvannet.

Ordfører Nils Olav Larsen har en klar oppfordring:

– Kommunens mannskaper har så vidt rukket å sove ut etter forrige uvær, før det er fullt trøkk igjen.  Væromslaget vil gi tøffe forhold.  Jeg vil oppfordre innbyggerne være føre var og til å ta situasjonen alvorlig. Søndag er det lurt å la bilen stå, sier ordføreren i pressemelding sendt ut av kommunen fredag ettermiddag.

Værmeldingen er dyster:

  • Natt til lørdag og lørdag ventes mellom 10 og 20 centimeter kram snø.

  • Tidlig søndag morgen kommer varmegradene og regnet. Det vil regne ganske mye fram til mandag formiddag.

Konsekvensen vil etter hvert bli svært glatte veger og mye overvann. Snøen vil dessuten bli mye tyngre - og det kan skape ytterligere problemer, heter det i pressemeldingen.

Vanskelig å strø godt

– Søndag er det ikke vits i å ut med bilen hvis ikke du har firehjulstrekk og piggdekk. Vi skal gjøre det vi kan, men folk må vise tålmodighet. Med kraftig regn og mye overvann skal det mye til at vi får til å strø skikkelig, sier enhetsleder Arne Vatne.

Uvær der du både brøyter og strør og jobber med overvann samtidig, er komplisert. Det er nesten umulig å opprettholde god kvalitet på vegnettet.

Ekstra mange i beredskap

Fredag var mange ansatte i Enhet for park og teknisk og Enhet for byggforvaltning ute for å renske sluker og klargjøre slik at vannmengdene kan finne steder å renne vekk når regnet setter inn.  Tak på flere kommunale bygg er dessuten skuffet, for å klargjøre for mer tung snø.

Det er kalt inn ekstramannskaper og ekstra beredskap i flere enheter som er forberedt både på brøyting, strøing og overvannsproblemer utover helga.

Det er mellom  1400 og 1500 sluker i kommunen.  Oppsynsmann Stein Henry Larsen sier kommunen har konsentrert seg om å renske de vi vet ligger lavt i terrenget og tar unna mye vann – og i de områdene vi vet risikoen er størst.

– Men vi rekker ikke overalt og vi finner ikke alle. Hvis du vet om en sluk, og du har mulighet, er det veldig bra hvis du rensker den, sier Larsen.

Hva kan du gjøre?

  • Du kan forberede deg slike at du slipper å ut å gå eller kjøre når glatta kommer. Bruk brodder!

  • Du kan skuffe tak som du vet er utsatt når tyngden på snøen nå øker

  • Du kan kjøpe inn sand og strøprodukter

  • Du kan sjekke dine egne sluker og takrenner.

  • Du kan la være å skuffe snø ut på offentlig veg. Slik aktivitet reduserer framkommelighet vesentlig.

  • Du kan ta en ekstra sjekk i nabolaget om noen trenger hjelp til noe.

Nok av sand på lager

Vennesla kommunes tekniske mannskaper har de siste dagene ikke bare ryddet snø eller kjørt skiløyper. Teknisk har også passet på å få fylt lagrene med sand. Over 1000 tonn ligger klar på lager.

– Vi skal nok få på plass noe sand folk kan hente ved brannstasjonen også etter hvert. Men vi kan ikke prioritere det. Vi må først få unna sluker og de andre tingene, sier Stein Henry Larsen.