Kjøp og salg av boliger for mer enn 140 millioner kroner i juni