– Veldig utfordrende for mange brukere ved Hjørnet Dagsenter