– Desto lenger du kommer utenfor Vennesla sentrum, desto mer ugress er det

foto