Skoler og barnehager stenges: Hva er dine rettigheter?