Kommunen oppklarer: – Badeplassene er fremdeles private

foto