Takket Kjell Bjarne for 50 års innsats: – Han har betydd mye for bygda

foto