Skoleansatte: – Ingen god løsning for Hunsfoss skole