Ber frivillige om å hogge trær for å åpne utsikten til beboerne