Vil ikke ha mindre inntekt fra eiendomsskatt

foto