Gjentar oppfordringen: – Klipp hekken om den er til hinder for sikt i trafikken