Slapp fengsel, men fikk samfunnsstraff for vold

foto