– Før eller siden faller et barn eller en voksen ut i elva