Ønsker et regelverk som tilrettelegger framfor å avvise