– Må se hva som gir den største samfunnsnytten og finne fleksible løsninger

foto