Gjeninnfører påbud om munnbind for pasienter og besøkende på sykehuset