Vil ikke ta regninga for private veilys: – Bidrar ikke til lik behandling