Endrer rutinene: – Dette viser viktigheten av at innbyggerne engasjerer seg i kommunen