Slik skal responstiden blir raskere for brukere av trygghetsalarm