Skal fange opp barn det er uro rundt helt ned i barneskolealder. Vil forebygge tidlig.