Skal i møte med fylkeskonservatoren om nytt Løa-bygg