Trafikkulykke ved Kilefjorden – en person til sykehus