Pointeren Jeger var døden nær etter at han hadde spist strå