Politikerne imøtekom Bakkens protest. Nå må prosjektet utsettes