Ble korona-syk: – Man glemmer fort hvor lett det smitter