Mobbeoffer vant mot kommunen – får millionbeløp i erstatning