Kraftig brann i bolig på Vikeland: Tolv personer kom seg ut på egen hånd