Fra stor til liten ball og fra stadionstøy til fuglekvitter

foto