Papirmangel hos Måneglytt – produksjonen av tennbriketter i fare

foto