«Hele» Lomtjønn reagerer på at barna nektes skoleskyss

foto