Søkte om over 3 millioner til tømmerrenna – fikk avslag

foto