På hver sin liste, men enige om mye: – Kirka er en trygg havn mange tyr til når alt rakner