Endelig ferdig med planen for det nye boligområdet