Rasområdet er stabilisert – har bestilt geoteknisk rapport

foto