Endelig klart etter byråkratisk runddans: Nå skal det bygges trapp opp fra den gamle til den nye kirka

foto