Kommunen inngikk kontrakt på 15 millioner – kun VEF var interessert