Fylkesrådmannen vil vente med nytt inngangsparti, fordi det kan komme ny bygg-linje

foto