Kirka og Frivilligsentralen kom først i pengekøen – Tonstad krever svar om habilitet